Στατιστική με SPSS : περιέχει θεωρία πιθανοτήτων - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2017

 1. Έκδοση
 2. Ζαφειρόπουλος, Κώστας | Μυλωνάς, Νίκος
 3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2017
 4. 800 σελίδες : εικονογράφηση ; 30 εκ.
 5. 9789604186808
  • Πρόλογος
   Εισαγωγή στο SPSS
   Σύνολα
   Πιθανότητες
   Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές
   Περιγραφική στατιστική
   Συμπερασματική στατιστική
   Διαστήματα εμπιστοσύνης
   Έλεγχοι υποθέσεων
   Ανάλυση διασποράς
   Ανάλυση συσχέτισης
   Απλή γραμμική παλινδρόμηση
   Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
   Μη παραμετρική στατιστική
   Μέθοδοι απαρίθμησης - Συνδυαστική
   Διακριτές τυχαίες μεταβλητές
   Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές
   Βασικοί τύποι και πίνακες στατιστικής
   Απαντήσεις ασκήσεων
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο

   Politeianet