Σταμπουλής, Μιλτιάδης [Συγγραφέας]. Αρχιτεκτονική σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης