1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Βαρελάς, Δημήτρης
  4. Αθήνα: Fagotto, 2016
  5. μουσική ; 24 εκ.
  6. 9790801151766
  7. The book of music reading : a modern approach to the teaching of rhythm and melody
  8. Kείμενο στα ελληνικά και αγγλικά.
  9. MT6.V374 2016