Το βιβλίο της μουσικής ανάγνωσης : μια σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία ρυθμού και μελωδίας τ. 1 - Αθήνα: Fagotto, 2016

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Βαρελάς, Δημήτρης
  4. Δημήτρης Βαρελάς = The book of music reading : a modern approach to the teaching of rhythm and melody / Dimitris Varelas.
  5. Αθήνα: Fagotto, 2016
  6. μουσική ; 24 εκ.
  7. 9790801151766
  8. The book of music reading : a modern approach to the teaching of rhythm and melody
  9. Kείμενο στα ελληνικά και αγγλικά.
  10. MT6.V374 2016