1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Παραδοσιακά τραγούδια, Ελληνικά (Νέα) (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία και κριτική (Έννοια)