Παππάς, Φίλιππος [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • ο εγχειρίδιο αυτό σκοπεύει να καλύψει με όσο το δυνατό πιο ευσύνοπτο και λειτουργικό τρόπο εισαγωγικά ζητήματα της νεοελληνικής φιλολογίας, τα οποία είναι προαπαιτούμενα για φοιτητές των τμημάτων φιλολογίας και των φιλοσοφικών σχολών. Με λειτουργική δομή, απλή μορφή, διαδραστικές δυνατότητες και πρακτικές ασκήσεις. Η θεματική του εγχειριδίου θα αφορά ορισμένα κεντρικά σημεία-προαπαιτούμενα για τον φοιτητή τμημάτων φιλολογίας και ειδικά για τον νεοελληνιστή. Το βιβλίο θα εκτείνεται σε τέσσερα μέρη και 10 κεφάλαια (στα δεξιά ο αριθμός των σελίδων):
   ΜΕΡΟΣ Α
   1. Λογοτεχνία, Γραμματεία, Φιλολογία, Γραμματολογία. 15
   Θέματα ορισμών, βιβλιογραφία, ιστορία, παραδείγματα
   2. Ανάγνωση, αξιολόγηση, ερμηνεία, κριτική της λογοτεχνίας. 15
   3. Γένη και είδη. Η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα. 30
   ΜΕΡΟΣ Β
   4. Ιστορία και ιστορίες της λογοτεχνίας 15
   5. Περίοδοι, γενιές, σχολές, ρεύματα 30
   ΜΕΡΟΣ Γ
   6. Ζητήματα βιβλιολογίας και εκδοτικής. Οι βιβλιογραφίες και τα λογοτεχνικά αρχεία. 15
   7. Οι ανθολογίες. Η έρευνα των λογοτεχνικών περιοδικών 25
   ΜΕΡΟΣ Δ
   8. Η έρευνα των λογοτεχνικών μεταφράσεων 25
   9. Η νεοελληνική λογοτεχνία στην εκπαίδευση 20 ΤΚ
   10. Νεοελληνική φιλολογία και ψηφιακές τεχνολογίες 15

   Κάλλιπος