Αντιρατσιστική εκπαίδευση - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015

 1. Έκδοση
 2. Πανταζής, Βασίλειος Α.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015
 5. 141 σελίδες
 6. 9789606031977
  • 1. Παιδαγωγική και προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
   2. Ιστορικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις για τον ρατσισμό
   3. Ρατσισμός - «Φυλή» - Πολιτισμικοποίηση
   4. Θεωρίες του σύγχρονου ρατσισμού
   5. Κανονιστικός ρατσισμός
   6. Προκαταλήψεις - Εχθρότητα κατά του άλλου
   7. Ανθρώπινα δικαιώματα και διακρίσεις
   8. Παιδαγωγική των αλλοδαπών - Διαπολιτισμική εκπαίδευση - Παίδευση - Αντιρατσιστική εκπαίδευση
   9. Αντιρατσιστική εκπαίδευση και εκπαιδευτικός