Μαργαρίτης, Γεώργιος [Συγγραφέας]. Πόλεμος και πολιτική

 1. Work (Individual)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το προτεινόμενο σύγγραμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές πολιτικής επιστήμης, ιστορίας ή στρατιωτικής ιστορίας (πολεμολογίας).
   Απευθύνεται επίσης σε ένα ευρύτερο κοινό που θα ήθελε να αποκτήσει μια γενική γνώση πάνω στα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο.
   Παρακολουθεί και αναλύει τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στο φαινόμενο του πολέμου και την εκάστοτε μορφή και λειτουργία της πολιτικής εξουσίας.
   Η ανάλυση στηρίζεται στη συγκριτική προσέγγιση της σχέσης αυτής σε συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους (αυτοκρατορίες εποχής χαλκού, Όμηρος, κλασσική Ελλάδα, Ρώμη, .... ως και τους ολοκληρωτικούς πολέμους του 19ου και 20ου αιώνα και τους "αυτοτροφοδοτούμενους" πολέμους χαμηλής έντασης της σύγχρονης εποχής).
   Παρουσιάζονται αναλυτικά οι τεχνικές του πολέμου - το υλικό - οικονομικό υπόστρωμα που τις συνοδεύει, οι κοινωνικές προδιαγραφές που συνδέονται με το εκάστοτε είδος πολέμου και τελικά, η συνάθροιση όλων αυτών των παραγόντων και η έκφρασή τους στο επίπεδο της πολιτικής εξουσίας.
   Η διαχρονική - ιστορική - αντιμετώπιση του θέματος θεμελιώνει δυνατότητες συγκριτικής προσέγγισης και φέρνει στην επιφάνεια σταθερές στην πολιτική συγκρότηση των κοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό γίνονται ευκολότερα κατανοητές σύνθετες έννοιες όπως η σχέση ανάμεσα στο δικαίωμα/υποχρέωση συμμετοχής στον πόλεμο και την πολιτική συμμετοχή.
   Οπωσδήποτε τονίζονται με έμφαση οι μεγάλοι σταθμοί στην ιστορία της σχέσης πόλεμος/πολιτική: φάλαγγα οπλιτών, ρωμαϊκή λεγεώνα, φεουδαρχικό προνόμιο, Γαλλική Επανάσταση, ολοκληρωτικοί πόλεμοι, κλπ...

   Κάλλιπος