Κάλφας, Βασίλης, (1953-) [Συγγραφέας]. Αριστοτέλης, περί φύσεως

Work (Individual)
2015
Ελληνικά
 • Το βιβλίο είναι έκδοση, μετάφραση και αναλυτικός σχολιασμός ενός από τα πιο σημαντικά κείμενα του Αριστοτέλη. Στο 2ο βιβλίο των "Φυσικών" ο Αριστοτέλης εκθέτει τη θεωρία της αιτιότητας που υιοθετεί για τη μελέτη των φαινομένων της φύσης (τα γνωστά 4 αριστοτελικά αίτια), αντιτίθεται στη μηχανιστική αιτιοκρατία των Ατομικών φιλοσόφων και προτείνει τη δική του τελεολογική οπτική. Θίγει επίσης το ζήτημα του κατά πόσον υπάρχει έννοια τύχης στη φύση.
  Οποιαδήποτε έκθεση της φυσικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη εκκινεί από την ανάλυση αυτού του κειμένου, ενώ αποτελεί σημείο τομής για τη μεταγενέστερη φυσική φιλοσοφία (μέχρι την ανάδυση της σύγχρονης φυσικής κατά τον 17ο αιώνα).
  Το βιβλίο θα είναι διαρθρωμένο:
  1. Σε μια εκτενή εισαγωγή, όπυο τοποθετείται η προσέγγιση του Αριστοτέλη σε σχέση με τον διανοητικό περίγυρο του 40υ π.Χ. αιώνα
  2. Στο αρχαίο κείμενο του Αριστοτέλη με τη νεοελληνική του μετάφραση, συνοδευμένη από έναν περιορισμένο αριθμό ερμηνευτικών σημειώσεων.
  3. Αναλυτική ερμηνεία του κειμένου του Αριστοτέλη διαρθωμένη σύμφωνα με τα υποκεφάλαια του αρχαίου κειμένου
  4. Βιβλιογραφία, γλωσσάρι, πίνακες και ευρετήρια.

  Κάλλιπος