Καβάλα, Μαρία [Συγγραφέας]. Η καταστροφή των Εβραίων της Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2015
 3. Ελληνικά
  • Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα σύγχρονης ελληνικής ιστορίας σχετικά με το β΄παγκόσμιο πόλεμο και ιδιαίτερα το ζήτημα της γενοκτονίας των Ελλήνων Εβραίων κατά το διάστημα της γερμανικής κατοχής.

   Μέσα από μία προσέγγιση ενταγμένη στη συνολική ελληνική ιστορία της περιόδου κατανοούμε καλύτερα την ιστορία της "Τελικής Λύσης" στην ελληνική της εκδοχή και απομακρυνόμαστε από τις κατασκευές περί του απόλυτου κακού της «ναζιστικής θηριωδίας», εντάσσοντάς την ιστορία της "Τελικής Λύσης" στη μακρά διάρκεια της νεότερης ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής ιστορίας με τις εθνοτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές αντιθέσεις που την χαρακτήρισαν. Έτσι αποκτούμε μία πληρέστερη εικόνα για την εποχή ενώ δίνεται η δυνατότητα για μία γόνιμη ευαισθητοποίηση σε θέματα ξενοφοβίας, ρατσισμού και αντιμετώπισης του "άλλου".

   Το βιβλίο θα αποτελείται από 5 βασικά κεφάλαια, μία εισαγωγή και έναν επίλογο. Παρακάτω αναλύονται τα πέντε βασικά κεφάλαια του βιβλίου.

   Το σύγγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από αναγνώστες που έχουν μία πρώτη επαφή με το θέμα όσο και από ειδικούς επιστήμονες του κλάδου που θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε ζητήματα όπως:

   -Οι μειονότητες κατά το Μεσοπόλεμο και το β΄παγκόσμιο πόλεμο.
   -Η σημασία και η πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ιδιαιτερότητα της κοινότητας της Θεσσαλονίκης.
   - Η αφομοίωση των εβραϊκών κοινοτήτων στις κατά τόπους κοινωνίες και η σημασία της (Ρομανιώτες, Εσκεναζί και Σεφαραδίτες Εβραίοι)
   - Ο υπολογισμός των περιουσιακών στοιχείων που ανατρέπει στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους γενικά πλούσιους Εβραίους και συνδέει το διωγμό και τη βίαιη αρπαγή των εβραϊκών περιουσιών πέρα από την αντισημιτική ιδεολογία των Ναζί με τον αντισημιτισμό της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, με την ωφελιμιστική πρακτική της ναζιστικής Γερμανίας, τη συνεργασία της ελληνικής πολιτείας και τη γενικότερη λειτουργία της οικονομίας της Κατοχής, που είχε ως βασικό χαρακτηριστικό και πρόβλημα, την αποθησαύριση
   Κάλλιπος