Παπασταματίου, Δημήτριος [Συγγραφέας]. Ιστορία του νέου ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2105
  3. Ελληνικά
    • Το βιβλίο σκοπεύει να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία, αποτελώντας προσπάθεια να συγγραφεί μια καινούρια ιστορία του Νέου Ελληνισμού κατά την περίοδο της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της όλα τα πορίσματα της σύγχρονης ιστορικής επιστήμης

      Κάλλιπος