Δαλακούρας, Θεοχάρης (1957-) [Συγγραφέας]. Ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2019
 3. Ελληνικά
  • Το παρόν έργο αποτελεί μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο ΚΠΔ που κυρώθηκε με τον Ν 1493/1950, όπως μεταγλωττίστηκε με το ΠΔ 258/1986. Ο νέος Κώδικας χαρακτηρίζεται από την ένταξη ρυθμίσεων που εξειδικεύουν θεμελιώδη δικαιώματα του κατηγορουμένου, έναν εκτεταμένο περιορισμό των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος ή του μηνυτή στην ποινική διαδικασία, την εισαγωγή νέων θεσμών που είτε προϋπήρχαν διάσπαρτοι σε ειδικούς νόμους (όπως η ποινική συνδιαλλαγή) είτε εισάγονται για πρώτη φορά (όπως η ποινική διαταγή) και την κατάργηση των Πταισματοδικείων.

   Στην αρχή του έργου παρατίθενται εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και ερμηνευτικά σχόλια των επιμέρους διατάξεών του. Ακολούθως, περιλαμβάνονται το κείμενο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), καθώς και πίνακας αντιστοιχίας παλαιών και νέων διατάξεων ΚΠΔ. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

   Την επιμέλεια της έκδοσης αυτής υπογράφει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής κ. Θεοχάρης Δαλακούρας, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και χρήσιμα ερμηνευτικά σχόλια εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς τους οποίους εγείρει ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

   Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.