Εμπόρευμα και χρήμα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 1991

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Marx, Karl (1818-1883)
 4. Σταμάτης, Γιώργος (1951-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Κάρλ Μάρξ ; μετάφραση, εισαγωγή και σχόλια Γιώργος Σταμάτης
 7. Αθήνα: Κριτική, 1991
 8. 208 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. 9602180471
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
 11. Το κεφάλαιο. Κριτική της πολιτικής οικονομίας Βιβλίο πρώτο: Η διαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου. Κεφάλαιο πρώτο: Εμπόρευμα και χρήμα. Από την πρώτη έκδοση του 1867 με το παράρτημα: η αξιακή μορφή
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Εισαγωγή
   Δυο λόγια για τη μετάφραση
   Πρόλογος
   Σημειώσεις του μεταφραστή
   Το Κεφάλαιο. Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας
   Βιβλίο Πρώτο: Η διαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου
   Κεφάλαιο πρώτο: Εμπόρευμα και χρήμα
   1) Το εμπόρευμα
   2) Η διαδικασία ανταλλαγής των εμπορευμάτων
   3) Το χρήμα ή η κυκλοφορία των εμπορευμάτων
   Α. Μέτρο των αξιών
   Β. Μέσο κυκλοφορίας
   a) Η μεταμόρφωση των εμπορευμάτων
   b) Η κυκλοφορία του χρήματος
   c) Το κέρμα. Το σημείο της αξίας
   C. Χρήμα
   a) Αποθησαυρισμός
   b) Μέσο πληρωμής
   c) Παγκόσμιο χρήμα
   Σημειώσεις του μεταφραστή
   Παράρτημα στο Κεφάλαιο I,1.: Η αξιακή μορφή
   Σημειώσεις του μεταφραστή

   Politeianet
  • Ο πλούτος των κοινωνιών, στις οποίες κυριαρχεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, εμφανίζεται ως ένας "τρομακτικός σωρός εμπορευμάτων", που έχει ως στοιχειώδη μορφή του το μεμονωμένο εμπόρευμα. Ως εκ τούτου η έρευνά μας αρχίζει με την ανάλυση του εμπορεύματος.
   Το εμπόρευμα είναι καταρχάς ένα εξωτερικό αντικείμενο, ένα πράγμα, το οποίο ικανοποιεί δια των ιδιοτήτων του ανάγκες ενός οποιουδήποτε είδους. Η φύση αυτών των αναγκών, είτε προέρχονται από το στομάχι είτε από την φαντασία, δεν αλλάζει τίποτα στο πράγμα. Επίσης, δεν πρόκειται εδώ για το πώς το αντικείμενο ικανοποιεί την ανθρώπινη ανάγκη, αν την ικανοποιεί άμεσα ως μέσο συντήρησης, δηλ. ως αντικείμενο της απόλαυσης, ή διαμεσολαβημένα, ως μέσο παραγωγής.
   Κάθε χρήσιμο πράγμα, όπως ο σίδηρος, το χαρτί κ.τ.λ., πρέπει να θεωρηθεί από διπλή άποψη, ως προς την ποιότητα και την ποσότητα. Κάθε τέτοιο πράγμα είναι ένα όλον πολλών ιδιοτήτων και ως εκ τούτου δύναται να είναι από διάφορες πλευρές χρήσιμο. Η ανακάλυψη αυτών των διαφόρων πλευρών και ως εκ τούτου των πολυποίκιλων τρόπων χρήσης των πραγμάτων είναι πράξη της ιστορίας. Έτσι είναι η εξεύρεση κοινωνικών μέτρων για την ποσότητα των χρησίμων πραγμάτων [πράξη της ιστορίας]. [...] (Από την έκδοση)

   Politeianet