Εισαγωγή στην οικονομική Τόμος Α΄ - Δεύτερη νέα βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2006

 1. Έκδοση
 2. Begg, David K. H. | Vernasca, Gianluigi | Fischer, Stanley | Dornbusch, Rudiger
 3. Ρούσσος, Νίκος | Πανταζίδης, Στέλιος | Σακκά, Ανδριάνα
 4. Μίνογλου, Θέμιδα
 5. Δεύτερη νέα βελτιωμένη έκδοση
 6. Αθήνα: Κριτική, 2006
 7. 576 σελίδες : εικόνες, διαγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 9. 9789602184202
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Στο εισαγωγικό αυτό βιβλίο παρουσιάζεται σε απλή και κατανοητή μορφή ό,τι πιο καινούριο έχει να επιδείξει η οικονομική επιστήμη. Γι’ αυτό και θεωρείται η Βίβλος του Φοιτητή. Παραθέτοντας σύγχρονα παραδείγματα από την οικονομική πραγματικότητα, καθώς και πολλές εφαρμογές της οικονομικής πολιτικής, το βιβλίο αυτό φέρνει τον αναγνώστη στο προσκήνιο των σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων, προσφέροντάς του συγχρόνως μία καθαρά ευρωπαϊκή οπτική. Στα χαρακτηριστικά του αυτά οφείλεται η τεράστια επιτυχία που γνώρισε τόσο μεταξύ των φοιτητών όσο και των απλών αναγνωστών. Στον Α΄ τόμο περιλαμβάνεται μια εισαγωγή στη Μικροοικονομική, ενώ στο Β΄ τόμο, αντίστοιχα, μια εισαγωγή στη Μακροοικονομική.

   Biblionet