1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Giddens, Anthony (1938-)
 4. Μερτίκας, Γ. Ν. (Γιώργος Ν.)
 5. Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Αθήνα: Κριτική, 2001
 8. 214 σελίδες ; 21 εκατοστά
 9. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 10. 9602182180
 11. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος -- Ι. Εισαγωγή -- ΙΙ. Οι θεσμικές διαστάσεις της νεοτερικότητας -- ΙΙΙ. Εμπιστοσύνη και νεοτερικότητα -- IV. Αφηρημένα συστήματα -- V. Με όχημα το τζαγγερνώτ -- VI. Είναι η νεοτερικότητα δυτικό πρόταγμα

   ilsas