Οι συνέπειες της νεοτερικότητας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2001

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Giddens, Anthony (1938-)
 4. Μερτίκας, Γ. Ν. (Γιώργος Ν.)
 5. Λυκιαρδόπουλος, Γεράσιμος
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Anthony Giddens ; μετάφραση Γιώργος Μερτίκας ; επιμέλεια Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος
 8. Αθήνα: Κριτική, 2001
 9. 214 σελίδες ; 21 εκατοστά
 10. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 11. 9602182180
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος -- Ι. Εισαγωγή -- ΙΙ. Οι θεσμικές διαστάσεις της νεοτερικότητας -- ΙΙΙ. Εμπιστοσύνη και νεοτερικότητα -- IV. Αφηρημένα συστήματα -- V. Με όχημα το τζαγγερνώτ -- VI. Είναι η νεοτερικότητα δυτικό πρόταγμα

   ilsas