Η ψυχανάλυση, η εικόνα της και το κοινό της - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Οδυσσέας, 1999

  1. Έκδοση
  2. Moscovici, Serge (1925-2014)
  3. Κολώνιας, Μπάμπης
  4. Μαντόγλου, Άννα (1961-)
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: Οδυσσέας, 1999
  7. 539 σελίδες : πίνακες ; 20 εκατοστά
  8. 9602103647
  9. Βιβλιογραφία: σελίδες 535-539
εξώφυλλο της έκδοσης