Ποσοτικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης : ασκήσεις και εφαρμογές Τόμος Β' - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2000

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παλάσκας, Θεοδόσιος Β. | Οικονομάκης, Γιώργος Η. (1960-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Γιώργος Η. Οικονομάκης ; συνεργάστηκαν Μαρία Μαρκάκη, Δημήτρης Σωτηρόπουλος
 6. Αθήνα: Κριτική, 2000
 7. 287 σελίδες : Σχεδιαγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. Επιστημονική Βιβλιοθήκη
 9. 9602182075
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες 285-287
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προλογικό σημείωμα
   1. Η έννοια της ελαστικότητας
   2. Μήτρες και ορίζουσες-συστήματα γραμμικών εξισώσεων
   3. Μη γραμμικές συναρτήσεις
   4. Παραγώγιση
   5. Μέγιστα και ελάχιστα
   6. Παραγώγιση συναρτήσεων με πολλές μεταβλητές και ολική παράγωγος
   7. Μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση συναρτήσεων δύο ή περισσότερων μεταβλητών
   8. Μέγιστα και ελάχιστα υπό περιορισμούς
   9. Ολοκληρώματα
   10. Εξισώσεις διαφορών
   11. Γραμμικός προγραμματισμός
   Βιβλιογραφία

   Politeianet