Κάβουρας, Ιωάννης Κ. (1947-2011) [Συγγραφέας]. Κατανεμημένα συστήματα με Java

  1. Work (Individual)
  2. 2005
  3. Ελληνικά
    • Ο παρών τόμος είναι η αναθεωρημένη έκδοση ενός βιβλίου που ξεκίνησε ως «Εισαγωγή στα Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα» με συγγραφέα τον Ι. Κ. Κάβουρα και εξελίχθηκε σε «Κατανεμημένα Συστήματα με Java», τίτλο τον οποίο και διατηρεί.