Διοικητικό δικονομικό δίκαιο - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1996

 1. Έκδοση
 2. Σκουρής, Βασίλειος (1948-)
 3. Δεύτερη έκδοση
 4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1996
 5. τόμοι ; 24 εκατοστά
 6. 9789603012483
 7. Περιέχει βιβλιογραφία
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Τόμος 1. Εισαγωγή, συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης, οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων δικαιοδοσία και αρμοδιότητα

  • Μία χρήσιμη και σε βάθος ερμηνεία των θεμάτων που ρυθμίζει το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο.

   Ειδικότερα αναλύονται:

   • Το συνταγματικό πλαίσιο της διοικητικής δικαιοσύνης.
   • Η οργάνωση των Διοικητικών Δικαστηρίων.
   • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.
   Σάκκουλας ΑΕ