Εισαγωγή στο Αμερικάνικο δίκαιο : (με παρατηρήσεις πάνω στη συγκριτική επιστήμη) - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κοζύρης, Φαίδων Ι. (1932-2010)
 4. Φαίδων Ι. Κοζύρης
 5. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2002
 6. 272 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789603016470
 8. Περιέχει σε Παράρτημα το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στα Αγγλικά
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ένα μοναδικό βιβλίο στην ελληνική γλώσσα για το νομικό σύστημα των ΗΠΑ από ένανειδικό που δίδαξε και δικηγόρησε όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα. Αρχίζονταςμε παρατηρήσεις πάνω στη συγκριτική μέθοδο, τόσο από επιστημονική πλευρά όσο καιαπό την άποψη της πρακτικής χρησιμότητας, το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τα βασικάχαρακτηριστικά του Αμερικανικού Δικαίου και προχωρεί στην εξειδικευμένη μελέτηθεσμών, όπως τα δικαστήρια, οι δικηγόροι και η νομική παιδεία. Ιδιαίτερη προσοχήδίνεται στα θεμελιώδη δικαιώματα που συνοδεύονται από διεξοδική ανάλυση των πρόσφατωναποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Τα τελευταία κεφάλαια αφιερώνονται στους πρωτοποριακούςσύγχρονους προβληματισμούς για την ερμηνεία του συντάγματος, για τη διανεμητικήδικαιοσύνη και για τη σχέση δικαίου και οικονομίας.

   Το βιβλίο αυτό όχι μόνο συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση του δικαίου εν γένει,αλλά και παρέχει πληροφορίες σε εκείνους τους νομικούς της πρακτικής (δικαστέςκαι δικηγόρους) που αντιμετωπίζουν ζητήματα εφαρμογής του δικαίου.

   Σάκκουλας ΑΕ