Οικονομική μεγέθυνση : θεωρία και πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2008

 1. Έκδοση
 2. Καλαϊτζιδάκης, Παντελής | Καλυβίτης, Σαράντης (1967-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2008
 5. 365 σελίδες : Διαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 7. 9789602185964
 8. Βιβλιογραφία: σ. [359]-365
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος στην αναθεωρημένη έκδοση

   εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση

   μέρος ι: υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης

   - το νεοκλασικό υπόδειγμα solow - swan

   - επεκτάσεις του νεοκλασικού υποδείγματος

   - εμπειρικοί έλεγχοι του νεοκλασικού υποδείγματος

   - σύγκλιση στο νεοκλασικό υπόδειγμα

   - το νεοκλασικό υπόδειγμα με αριστοποίηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή

   μέρος ιι: υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης

   - ανθρώπινο κεφάλαιο

   - τεχνολογία

   - κρατικός τομέας και δημόσιες δαπάνες

   - δημόσια υποδομή

   - ιδιωτικές επενδύσεις

   μέρος ΙΙΙ: γενικά θέματα οικονομικής μεγέθυνσης

   - η λογιστική της οικονομικής μεγέθυνσης

   - εμπειρικής μελέτες

   μέρος iv: ειδικά θέματα οικονομικής μεγέθυνσης

   - προστασία του περιβάλλοντος

   - αμυντικές δαπάνες

   - οικονομική βοήθεια

   βιβλιογραφία

   Politeianet