Οικονομική μεγέθυνση : θεωρία και πολιτική - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2008

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2008
365 σελίδες : Διαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9789602185964
Βιβλιογραφία: σ. [359]-365
Εξώφυλλο έκδοσης

πρόλογος στην αναθεωρημένη έκδοση

εισαγωγή στην οικονομική μεγέθυνση

μέρος ι: υποδείγματα εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης

- το νεοκλασικό υπόδειγμα solow - swan

- επεκτάσεις του νεοκλασικού υποδείγματος

- εμπειρικοί έλεγχοι του νεοκλασικού υποδείγματος

- σύγκλιση στο νεοκλασικό υπόδειγμα

- το νεοκλασικό υπόδειγμα με αριστοποίηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή

μέρος ιι: υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης

- ανθρώπινο κεφάλαιο

- τεχνολογία

- κρατικός τομέας και δημόσιες δαπάνες

- δημόσια υποδομή

- ιδιωτικές επενδύσεις

μέρος ΙΙΙ: γενικά θέματα οικονομικής μεγέθυνσης

- η λογιστική της οικονομικής μεγέθυνσης

- εμπειρικής μελέτες

μέρος iv: ειδικά θέματα οικονομικής μεγέθυνσης

- προστασία του περιβάλλοντος

- αμυντικές δαπάνες

- οικονομική βοήθεια

βιβλιογραφία

Politeianet