Πολιτιστική διπλωματία : προθεωρία ελληνικού σχεδιασμού - Αθήνα: Ίκαρος, 2001

 1. Έκδοση
 2. Γιανναράς, Χρήστος (1935)
 3. Αθήνα: Ίκαρος, 2001
 4. 300 σελίδες ; 25 εκατοστά
 5. 9607721748
 6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές | Ευρετήριο: σελίδες 287 - 295
  • Α'. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
   1. Πολιτιστική διπλωματία: Η σημαντική των λέξεων
   2. Πόλις - Πολιτική - Πολιτισμός
   3. Εθνική ταυτότητα και πολιτιστική ταυτότητα
   4. Πολιτική αποτελεσματικότητα της πολιτιστικής διπλωματίας
   Β'. ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΑ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ
   1. Το διεθνές και διαχρονικό ενδιαφέρον για την Αρχαία Ελλάδα
   2. Η ευρύτητα του ενδιαφέροντος για το Βυζάντιο
   3. Η γλωσσική παρακαταθήκη του Ελληνισμού
   4. Η ελληνική μεταφυσική
   Γ'. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
   1. Η παρακμή: Μεταπρατισμός και μειονεξία
   2. Ασαφείς φιλίες και λανθάνουσες αντιπαλότητες
   3. Οι συγκυρίες πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης
   4. Η εκκλησιαστική πολυδιάσπαση
   Δ'. ΙΚΑΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
   1. Οργάνωση και δυνατότητες της ελληνικής διασποράς
   2. Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
   3. Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού
   4. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο
   5. Η Ορθοδοξία στη Δύση
   6. Το ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου
   7. Οι διεθνικές πολιτιστικές συγγένειες («Byzance apres Byzance»)
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
   Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ως πρόβλημα πολιτιστικής διπλωματίας
   ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

   politeianet.gr
  • Πολιτιστική διπλωματία ονομάζουμε τη μεθοδική χρήση επιτευγμάτων (ή γνωρισμάτων ιδιαιτερότητας) του πολιτισμού μιας χώρας στην άσκηση πολιτικής διεθνών σχέσεων.Πολιτιστική διπλωματία δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί με μόνο τον εξωραισμό και προπαγανδισμό (έστω τον ευφυέστερο) κάποιου θαυμαστού πολιτιστικού παρελθόντος. Ούτε μπορεί να ασκηθεί πολιτιστική διπλωματία με την επίδειξη επιτευγμάτων απομίμησης ξένων για τη χώρα πολιτιστικών προτύπων. Πολιτιστική διπλωματία μπορεί να ασκηθεί μόνο από λαούς που μπορούν να διακρίνουν τι το ξεχωριστό, το δημιουργικά δικό τους έχουν να συνεισφέρουν στον διεθνή στίβο αλληλεπίδρασης των πολιτισμών, ποιά δυναμική ετερότητα τους καθιστά ενεργητικά μετόχους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Από κοινωνίες που σαρκώνουν επιτεύγματα ικανά να λειτουργήσουν ως πρόταση πολιτισμού με πανανθρώπινη εμβέλεια. Το βιβλίο αποτελεί το πρώτο στα ελληνικά συγγραφικό εγχείρημα για την πολιτιστική διπλωματία. Διαπραγματεύεται αναλυτικά τα πλεονεκτικά ερείσματα, τα πραγματικά προβλήματα και τις ικανές συνθήκες για την άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας από το σημερινό ελλαδικό κράτος.

   biblionet.gr