Η προσέγγιση του άλλου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
 2. 2006
 3. Ελληνικά
  • Στον δεύτερο τόμο της σειράς "Ετερότητες" περιλαμβάνονται έντεκα κείμενα ελλήνων και ξένων κοινωνικών επιστημόνων τα οποία διερευνούν τις ιδεολογικές και μεθοδολογικές πτυχές της προσέγγισης του "άλλου", όπως αυτές προκύπτουν στη σύγχρονη θεωρία και ερευνητική πρακτική των κοινωνικών επιστημών.
   Η επιλογή της θεματικής αυτού του τόμου υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να ξαναδούμε κριτικά μια ολόκληρη ερευνητική περιοχή των κοινωνικών επιστημών που τις τελευταίες δεκαετίες είναι διαρκώς στην επικαιρότητα, διευρύνεται και συμπεριλαμβάνει διαφορετικούς κλάδους. Έτσι δημιουργούνται νέα μεθοδολογικά εργαλεία και κατηγορίες, τα οποία χρειάζονται περιοδική αναθεώρηση και επανεξέταση, μια και σχετίζονται στενά με ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις με τις οποίες συνδέονται διαλεκτικά.
   Σκοπός της σειράς Ετερότητες είναι να φέρει νέες αντιλήψεις στο προσκήνιο του προβληματισμού, όχι απλώς για λόγους ενημέρωσης και διεπιστημονικού διαλόγου, αλλά και για λόγους ανάδειξης της πολιτικής διάστασης παραγωγής της κοινωνικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια έχουν διαμορφωθεί, σε μεγάλο βαθμό, τόσο στη θεωρία όσο και στην ερευνητική πρακτική, οι προϋποθέσεις για το βήμα αυτό, μέσα από διαδικασίες αποαποικιοποίησης της κοινωνικής επιστήμης και απελευθέρωσής της από τα κυρίαρχα ευρωκεντρικά παραδείγματα.

   Biblionet