Εισαγωγή στην κοινωνική φιλοσοφία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2002

 1. Έκδοση
 2. Χρύσης, Αλέξανδρος Α. (1958-)
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2002
 5. 166 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 7. 9602182822
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Ε
  • 1.τι είναι διαφωτισμός
   2. άνθρωπος και φύση, δίκαιο και κοινωνικό συμβόλαιο
   3. η ηθική ως φιλοσοφικό ζήτημα στην εποχή των φώτων
   4. ο παιδαγωγός ο νομοθέτης και ο κυρίαρχος
   5. διαφωτισμός και θρησκεία
   6. διαφωτισμός: η εποχή του και η εποχή μας
   βιβλιογραφικές προτάσεις

   politeianet.gr
  • Το βιβλίο αυτό, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, συνιστά εισαγωγή στις βασικές θέσεις της κοινωνικής φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Με δεδομένη την πολυμορφία των επιχειρημάτων που υποστήριξαν κορυφαίοι στοχαστές του 17ου και του 18ου αιώνα, όπως ο Locke, ο Hume, ο Montesquieu, ο Voltaire, ο Diderot, ο Helvetious αλλά και ο αιρετικός Rousseau, επιχειρείται η ανάδειξη των κυριότερων σημείων σύγκλισης και αντιπαράθεσής τους σε θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα όπως αυτά της ανθρώπινης φύσης, του κοινωνικού συμβολαίου, της αγωγής και της θρησκείας.
   (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

   politeianet.gr