Χρύσης, Αλέξανδρος Α. (1958-) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στην κοινωνική φιλοσοφία του ευρωπαϊκού διαφωτισμού

Work (Individual)
2002
Ελληνικά
  • Το βιβλίο αυτό, όπως δηλώνει και ο τίτλος του, συνιστά εισαγωγή στις βασικές θέσεις της κοινωνικής φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Με δεδομένη την πολυμορφία των επιχειρημάτων που υποστήριξαν κορυφαίοι στοχαστές του 17ου και του 18ου αιώνα, όπως ο Locke, ο Hume, ο Montesquieu, ο Voltaire, ο Diderot, ο Helvetious αλλά και ο αιρετικός Rousseau, επιχειρείται η ανάδειξη των κυριότερων σημείων σύγκλισης και αντιπαράθεσής τους σε θεμελιώδη φιλοσοφικά ζητήματα όπως αυτά της ανθρώπινης φύσης, του κοινωνικού συμβολαίου, της αγωγής και της θρησκείας.
    (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

    politeianet.gr