1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνική ταυτότητα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)