1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παντελίδου, Καλλιρόη Δ.
 4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016
 5. xxviii, 625 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789605684778
 7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [xxvii] - xxviii ) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • To δικαίωμα και τα υποκείμενα του : Το φυσικό πρόσωπο - Νομικά πρόσωπα - Το δικαίωμα και η λειτουργία του - Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία -- Η δικαιοπραξία : Έννοια και διακρίσεις δικαιοπραξιών - Κατάρτιση και ερμηενία των δικαιοραξιών - Ευθύνη από τις διαπργματεύσεις - Άτυπο και τύπος - Η άκυρη διακιοπραξία - Η ακυρώσιμη δικαιοπραξία - Η ελαττωματικότητα της διακιοπραξίας - Αιρέσεις και προθεσμίες - Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα - Συγκατάθεση τρίτου.

  • Η ύλη του παρόντος έργου περιλαμβάνει καταρχάς την Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο που παραδοσιακά αναφέρεται στους κανόνες δικαίου, τις πηγές και την ερμηνεία τους. Ακολουθούν δύο μέρη: Το πρώτο Μέρος είναι αφιερωμένο στο δικαίωμα και τα υποκείμενά του, δηλαδή το φυσικό και τα νομικά πρόσωπα, στη λειτουργία του δικαιώματος και στην παραγραφή. Το δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει την ύλη της δικαιοπραξίας, τη σύναψη, τις διακρίσεις, την ελαττωματικότητα και την αντιπροσώπευση. Κάθε Μέρος αποτελείται από μικρό αριθμό κεφαλαίων - παραγράφων.

   Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται βιβλιογραφία και διάγραμμα της ύλης και ακολουθούν απλά παραδείγματα προς επεξεργασία. Η παραπομπή στη νομολογία είναι συνεχής και συχνά αυτούσια. Κάθε παράγραφος κλείνει με ξεχωριστή αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις, ώστε η εξοικείωση με αυτές να αρχίσει από νωρίς.

   Συγχρόνως κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να είναι το βιβλίο χρήσιμο σε όλους τους Νομικούς της πράξης. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, έχουν συνταχθεί στο τέλος αναλυτικό ευρετήριο νόμων, καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

   BiblioNet