1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Baerentzen, Lars
  1. Παρίση, Αριστέα
 3. Τρίτη έκδοση
  1. Αθήνα: Ολκός, 2002
  1. Πρόλογος της αγγλικής έκδοσης
   Keith Legg: Παιχνίδια εναλλαγής στην Αθήνα: η πολιτική αστάθεια 1946-1952
   Χρήστος Χατζηιωσήφ: Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947
   Προκόπης Παπαστράτης: Η εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα τις παραμονές του εμφυλίου πολέμου
   Αγγελική Λαΐου: Μετακινήσεις πληθυσμού στην ελληνική ύπαιθρο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου
   Stanley Aschenbrenner: Ο Εμφύλιος από την οπτική ενός μεσσηνιακού χωριού
   Lars Boerentzen: Το «Παιδομάζωμα» και οι παιδουπόλεις της βασίλισσας
   Ole L. Smith: Αυτοάμυνα και κομμουνιστική πολιτική 1945-1947
   Heinz Richter: Η Δεύτερη Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ και η απόφαση για Εμφύλιο: μια επανεκτίμηση
   Χάγκεν Φλάισερ: Ο «τρίτος παράγοντας»: Προσπάθειες για ανεξάρτητη σοσιαλιστική πολιτική στις συνθήκες του Εμφυλίου
   Nigel Clive: Εναλλακτικές δυνατότητες της βρετανικής πολιτικής 1945-1949
   Γιάννης Ο. Ιατρίδης: Αντιλήψεις για τη σοβιετική ανάμειξη στον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949
   Robert Frazier: Η διένεξη Bevin - Marshall για την αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων
   Elisabeth Barker: (Ι) Η γιουγκοσλαβική πολιτική προς την Ελλάδα στα 1947-1949
   (ΙΙ) Οι Γιουγκοσλάβοι και ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος του 1946-1949
   Jose Pirjevec: Η ρήξη Τίτο - Στάλιν και το τέλος του Εμφυλίου στην Ελλάδα
   Συντομογραφίες
   Συνεργάτες της έκδοσης
   Ευρετήριο

   politeianet.gr
  1. Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό αποτέλεσαν, αρχικά, ανακοινώσεις στο "Συνέδριο για τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, 1945-1949", που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, τον Αύγουστο του 1984. Τα κείμενα των Π. Παπαστράτη, Χ. Φλάισερ και Χ. Χατζηιωσήφ έχουν μεταφραστεί από τους ίδιους και έχουν διευρυνθεί με νέα στοιχεία. Η έκδοση αυτή οφείλει πολλά στον Χάγκεν Φλάισερ, τον οποίο οι επιμελητές ευχαριστούν για τη βοήθειά του.

   Περιέχονται τα κείμενα:
   - Keith Legg, "Παιχνίδια εναλλαγής στην Αθήνα: η πολιτική αστάθεια 1946-1952"
   - Χρήστος Χατζηιωσήφ, "Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, 1944-1947"
   - Προκόπης Παπαστράτης, "Η εκκαθάριση των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα τις παραμονές του εμφυλίου πολέμου"
   - Αγγελική Λαΐου, "Μετακινήσεις πληθυσμού στην Ελλάδα τις παραμονές του εμφυλίου πολέμου"
   - Stanley Aschenbrenner, "Ο Εμφύλιος από την οπτική ενός μεσσηνιακού χωριού"
   - Lars Baerentzen, "Το "παιδομάζωμα" και οι παιδουπόλεις της βασίλισσας"
   - Ole L. Smith, "Αυτοάμυνα και κομμουνιστική πολιτική 1945-1947"
   - Heinz Richter, "Η Δεύτερη Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ και η απόφαση για Εμφύλιο: μια επανεκτίμηση"
   - Χάγκεν Φλάισερ, "Ο "τρίτος παράγοντας": προσπάθειες για ανεξάρτητη σοσιαλιστική πολιτική στις συνθήκες του Εμφυλίου"
   - Nigel Clive, "Εναλλακτικές δυνατότητες της βρετανικής πολιτικής 1945-1949"
   - Γιάννης Ο. Ιατρίδης, "Αντιλήψεις για τη σοβιετική ανάμειξη στον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949"
   - Robert Frazier, "Η διένεξη Bevin-Marshall για την αποχώρηση των βρετανικών στρατευμάτων"
   - Elisabeth Barker, "Η γιουγκοσλαβική πολιτική προς την Ελλάδα στα 1947-1949",
   - Elisabeth Barker, "Οι Γιουγκοσλάβοι και ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος του 1946-1949"
   - Joze Pirjevec, "Η ρήξη Τίτο-Στάλιν και το τέλος του Εμφυλίου στην Ελλάδα"

   biblionet