Κοινωνική μνήμη, κοινωνική λήθη : Έκδηλες και λανθάνουσες μορφές κοινωνικής σκέψης - Αθήνα: Πεδίο, 2010

Bibliographic Info

Manifestation
Αθήνα: Πεδίο, 2010
334 σελίδες ; 25 εκατοστά
9789609405591
βιβλιογραφία : σ. 307-325