Η εξέγερση του Πολυτεχνείου : Μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση - Αθήνα : Πεδίο, 2011.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Μαντόγλου, Άννα (1961-)
 4. Παπαστάμου, Στάμος (1952-)
 5. Άννα Μάντογλου.
 6. Αθήνα : Πεδίο, 2011.
 7. 367 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789609405751
  • ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
   ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
   1. Θεωρητικό πλαίσιο
   1.1. "Επιστημονικές αναπαραστάσεις" των διαδικασιών κοινωνικής επιρροής
   1.2. Από το "λειτουργικό" στο "γενετικό" μοντέλο
   1.3. Το γενετικό τριαδικό μοντέλο
   1.4. Η απουσία θεωρίας των ενεργών μειονοτήτων στην ιστορία
   2. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις
   2.1. Υπάρχοντα γραπτά κείμενα
   2.2. Συνεντεύξεις
   2.3. Διαδικασία και περιγραφή του υλικού
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
   ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
   1. Υπέρ μιας κοινωνικής ψυχολογίας
   1.1. Οι κοινωνικές σχέσεις φέρουν μια ψυχολογική διάσταση
   1.2. Μεταξύ μιας καλής και μιας κακής υποδοχής της κοινωνικής ψυχολογίας
   2. Οι αντίπαλοι
   2.1. Ιστορική σύνοψη
   2.2. Η κοινωνιοψυχολογική κατηγοριοποίηση
   του ελληνικού πληθυσμού
   2.3. Το πολιτικό καθεστώς της περιόδου 1950-1967 και οι κοινωνιοψυχολογικές του αιτίες
   2.4. Η ιδεολογική βάση της Δεξιάς
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
   Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
   1. Μια μειονότητα στη διαδικασία γένεσής της
   2. Περί αναδύσεως
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
   Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
   1. Ορισμός των τριών κοινωνικών αντιπάλων
   1.1. Ενεργή μειονότητα: εξεγερθέντες
   1.2. Εξουσία: στρατιωτική δικτατορία
   1.3. Πληθυσμός: ελληνικός λαός
   2. Η εξέγερση
   3. Οι τρόποι συμπεριφοράς της μειονότητας
   Του Πολυτεχνείου
   4. Οι κοινωνικές σχέσεις μεταξύ στρατιωτικού καθεστώτος, εξεγερθέντων και ελληνικού λαού
   5. Η ήττα των εξεγερθέντων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
   Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
   1. Τι απέγιναν οι εξεγερθέντες
   2. Οι "ασύγκριτοι"
   3. ΠΑΣΟΚ: Το αίσθημα της "ανευθυνότητας" και
   της "θυματοποίησης"
   ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το δείγμα των συνεντεύξεων ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

   politeianet.gr