1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ζωγραφική, Ολλανδική (Έννοια)
    2. 17ος αιώνας (Γεγονός)
    3. Ιστορία (Έννοια)