Οι κρίσεις στην Ελλάδα 1830-1857 : οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές όψεις Τόμος Β', 1845-1857 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 1994

 1. Έκδοση
 2. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 1994
 5. 318 σελίδες ; 21 εκατοστά
 6. Νεοελληνική κοινωνία
 7. 9789602180815
 8. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Κεφάλαιο Τέταρτο: Η νομισματική και πιστωτική κρίση του 1848
   Κρίση έλλειψης και σιτοδεία (1847)
   Η πτώση των τιμών των αγροτικών προϊόντων
   Η χαλάρωση της εμπορικής δραστηριότητας
   Η νομισματική-πιστωτική κρίση
   ΕΤΕ, Κράτος και Κοινωνία: Ανταγωνισμοί και συμπτώσεις συμφερόντων για την υπερνίκηση της νομισματικής κρίσης
   Κρατική ή ιδιωτική παρέμβαση;
   Η αναστολή εξαργύρωσης των τραπεζογραμματίων και η τακτική της ΕΤΕ για την αναθεώρηση του νόμου
   Κοινωνικοί ανταγωνισμοί για την υπέρβαση της κρίσης
   Μερικά συμπεράσματα για την κρίση του 1848
   Σκέψεις για τη συμβολή της κρίσης στα επαναστατικά γεγονότα του 1848
   Κεφάλαιο Πέμπτο: Η μακρόχρονη ύφεση της οικονομίας 1850-1856
   Η εξέλιξη και οι αιτίες της κρίσης
   Η κρίση στον αγροτικό χώρο
   Η σιτοδεία
   Η σταφιδική κρίση
   Η εμπορική κρίση 1851-1855
   Η κρίση του εμπορίου στις πόλεις
   Οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών
   Κρίση υποπαραγωγής και πληθώρα κεφαλαίων
   Η κρίση της ναυτιλίας
   Η "μανία" και η κρίση των ναυπηγοεπισκευών
   Τα κοινωνικά αποτελέσματα της κρίσης
   Ο λιμός
   Η ακρίβεια στις πόλεις
   Η χολέρα
   Εισοδηματίες και κρίση: Ο οικοδομικός οργασμός
   Η αναζωπύρωση της ληστείας και της πειρατείας
   Η στροφή προς το μυστικισμό
   Κρίση και κράτος της δεκαετίας του 1850
   Δημόσιο ταμείο εναντίον "οικονομικής πολιτικής"
   Δημόσιο ταμείο εναντίον "κοινωνικής πολιτικής"
   Οικονομικές αναπροσαρμογές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις
   Κρίση και κοινωνικές τάξεις: ο αφανισμός των "παλαιών οικοκυραίων"
   Κεφάλαιο Έκτο: Οι οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα 1830-1857
   Απόπειρα τυπολογίας: Κρίσεις παλαιού τύπου
   Ένα ξεχασμένο κεφάλαιο στην ιστορία της οικονομικής μας ανάπτυξης
   Κοινωνική διαμαρτυρία και κρίση
   Πολιτική εξουσία και οικονομική κρίση
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
   Ευρετήρια
   Πηγές
   Βιβλιογραφία

   Politeianet