Βαβουρανάκης, Γεώργιος (1972-)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1972
 4. Καθηγητής πανεπιστημίου
 5. Ελληνική
 6. Ελλάδα
  • Κύριοι τομείς ενδιαφερόντων: Προϊστορικό Αιγαίο, θεωρία της αρχαιολογίας, αρχαιολογία τοπίου, ταφικά έθιμα, εικόνα και αρχαιολογία, ιστορία της αρχαιολογίας.

    

   Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας-ΕΚΠΑ