1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Γεωργιάδης, Απόστολος Σ. (1935-)
  2. 2014
  3. Ελληνική
    1. Οικογενειακό δίκαιο -- Ελλάδα