Οι κρίσεις στην Ελλάδα 1830-1857 : οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές όψεις τόμος Α', 1830-1845 - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 1994

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος Δ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
 6. Αθήνα: Κριτική, 1994
 7. 315 σελίδες ; 21 εκατοστά
 8. Νεοελληνική κοινωνία
 9. 9602180803
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προλογικό σημείωμα
   Κεφάλαιο Πρώτο: Εισαγωγή
   Στόχοι και προβλήματα μιας έρευνας για τις κρίσεις στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα
   Οι κρίσεις παλαιού τύπου
   Τα "μεγάλα κύματα" οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα
   Κεφάλαιο Δεύτερο: Η οικονομική κρίση 1836-1839
   Η κρίση του αγροτικού χώρου
   Η εξέλιξη και οι αιτίες της κρίσης
   Η ιδιότυπη ανάκαμψη. Αναζωογόνηση και κρίση έλλειψης.
   Κοινωνικές αντιδράσεις και σιτική πολιτική. Η σιτοδεία του 1839
   Η κρίση του εμπορίου
   Η εξέλιξη και οι αιτίες
   Εμπορική κρίση, κράτος και εμπορική κοινωνία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '30
   Κεφάλαιο Τρίτο: Η κρίση των ετών 1841-1843
   Η οικονομία
   Η γεωργική κρίση
   Η εμπορική κρίση
   Η δημοσιονομική κρίση και η πτώχευση του κράτους
   Κρίση και κοινωνία
   Η ένδεια του λαού
   Η "αχρηματία"
   Κρίση και δημόσιοι υπάλληλοι
   Η διέξοδος από την κρίση: ανάκαμψη ή ανάπτυξη;
   Οι δύο προτάσεις
   Η αστική αναπτυξιακή πρόταση
   Η συντηρητική πρόταση: ο νόμος για τα σιτηρά
   Η έναρξη μιας νέας εποχής: η ελευθερία του εμπορίου
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ
   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

   Politeianet