Εργατικό δίκαιο : συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κουκιάδης, Ιωάννης Δ.
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Ιωάννης Δ. Κουκιάδης
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017
 7. xxxviii, 861 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 8. 9789605686987
 9. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Η νέα έκδοση του βιβλίου αυτού κατέστη αναγκαία καθώς οι νομοθετικές, νομολογιακές και θεωρητικές εξελίξεις είναι σε πολλές περιπτώσεις εντυπωσιακές. Κυρίως όμως κατέστη αναγκαία μετά την ψήφιση του ν. 4472/2017 που έχει σημαντική προϊστορία.
   Η προβλεπόμενη δεύτερη αξιολόγηση του Προγράμματος 2015-2018 επέβαλλε τελικά μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις τη σύναψη νέας συμφωνίας μεταξύ θεσμών και ελληνικής κυβέρνησης, με την οποία συμφωνήθηκαν νέα μέτρα για την προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας, τα οποία υιοθετήθηκαν από το ν. 4472/2017. Ορισμένες από τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και κυρίως θέματα συλλογικού εργατικού δικαίου, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τις ομαδικές απολύσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (αρθ. 16), νέους λόγους απόλυσης συνδικαλιστικών στελεχών (αρθ. 18), συνδικαλιστικές άδειες (αρθ. 19) και έμμεσα στην ανταπεργία (αρθ. 20). Για όλα αυτά γίνεται αναλυτική αναφορά κατά την εξέταση των θεμάτων αυτών.

   Σάκκουλας Α.Ε.