Διεθνής οικονομική : θεωρία και πολιτική Τόμος Β' - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2003

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Krugman, Paul R. (1953-) | Obstfeld, Maurice (1952-)
 4. Δουλφής, Γιάννης | Πανταζίδης, Στέλιος
 5. Πέμπτη έκδοση
 6. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld ; μετάφραση Γιάννης Δουλφής, Στέλιος Πανταζίδης.
 7. Αθήνα: Κριτική, 2003
 8. 600 σελίδες : Εικόνες, διαγράμματα ; 24 εκατοστά
 9. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 10. 9789602182734
 11. Περιέχει ευρετήριο σελίδες 587 - 592
Εξώφυλλο έκδοσης