Διεθνής οικονομική : θεωρία και πολιτική Τόμος Β' - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2003

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πέμπτη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2003
600 σελίδες : Εικόνες, διαγράμματα ; 24 εκατοστά
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9789602182734
Περιέχει ευρετήριο σελίδες 587 - 592
Εξώφυλλο έκδοσης