Διεθνής οικονομική : θεωρία και πολιτική Τόμος Α' - Πέμπτη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2002

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πέμπτη έκδοση
Αθήνα: Κριτική, 2002
450 σελίδες : εικονόνες ; 24 εκατοστά
Επιστημονική βιβλιοθήκη
9789602182727
Περιέχει ευρετήριο σελίδες 447 - 450
Εξώφυλλο έκδοσης