Δεληκάρη, Αγγελική

 1. Πρόσωπο
 2. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
 3. Μεσαίωνας
Φωτογραφία προσώπου
  • Η Αγγελική Δεληκάρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. (Νοέμβριος 1991). Εκπόνησε Magister Artium στο Τμήμα Σλαβικής Φιλολογίας του Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία) (Δεκέμβριος 1995), ενώ έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα στον Τομέα της Ιστορίας των Σλαβικών Εκκλησιών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. (Φεβρουάριος 2003).

   Δίδαξε από το εαρινό εξάμηνο του 1999 έως το χειμερινό εξάμηνο 2003 στο Τμήμα Κλασσικής Φιλολογίας του Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία) τα μαθήματα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (8 ώρες την εβδομάδα).

   Με βάση τον νόμο ΠΔ 407/80 δίδαξε στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003/2004, 2005/2006 και 2006/2007. Επίσης με βάση τον ίδιο νόμο δίδαξε το χειμερινό εξάμηνο του 2003/2004 στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Διετέλεσε Λέκτορας της Μεσαιωνικής Ιστορίας των λαών της Χερσονήσου του Αίμου” στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τον Απρίλιο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2012.

   Στις 12 Νοεμβρίου 2009 εκλέχτηκε Λέκτορας της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.(διορίστηκα στις 11.1.2012).

   Από τον Ιούνιο του 2003 είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Σερβικού επιστημονικού περιοδικού Crkvene Studije (Εκκλησιαστικές Σπουδές), που εκδίδεται από το Κέντρο Εκκλησιαστικών Σπουδών (Centar za Crkvene Studije) στο Νις της Σερβίας.

   Από τον Φεβρουάριο του 2013 είναι γραμματέας της Συντακτικής Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Cyrillomethodianum που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.

   Από τον Ιανουάριο του 2014 είναι γραμματέας του Διεθνούς Κέντρου Ορθοδόξων Σπουδών (International Center for Orthodox Studies) με έδρα το Νις της Σερβίας.

   Από τον Ιανουάριο του 2016 είναι Γραμματέας του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτύου Pax Byzantino-Slava, στο οποίο συμμετέχουν 22 Πανεπιστημιακά Τμήματα και Επιστημονικά Κέντρα Ερευνών

   Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της Η Αρχιεπισκοπή Αχριδών κατά τον Μεσαίωνα. Ο ρόλος της ως ενωτικού παράγοντα στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία των Σλάβων των Βαλκανίων και του Βυζαντίου [Ελληνισμός και κόσμος των Σλάβων 12], Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2014.

   Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ