Σκοπετέας, Ιωάννης [Συγγραφέας]. Η δημιουργία της μυθοπλαστικής αφήγησης και τα είδη των κινηματογραφικών ταινιών

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2015
  3. Ελληνικά
  4. Ακαδημαϊκή συγγραφή
  5. Αθήνα