Τα περιουσιακά εγκλήματα : άρθρα 385-406Α ΠΚ - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Παπαδαμάκης, Αδάμ Χ.
 4. Δεύτερη έκδοση
 5. Αδάμ Παπαδαμάκης
 6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016
 7. xix, 377 σελίδες ; 25 εκατοστά
 8. 9789605684563
 9. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 361-377)
  • Με τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου επιχειρείται τόσο η ερμηνευτική επεξεργασία των νομοθετικών αλλαγών που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο πεδίο των περιουσιακών εγκλημάτων, όσο και ο εμπλουτισμός του έργου με τις νεότερες θεωρητικές και νομολογιακές θέσεις, καταβλήθηκε προσπάθεια έτσι, ώστε η ερμηνεία να επιτελέσει στο ακέραιο τον συστατικό της ρόλο: κανένα απαραίτητο στοιχείο, κατά το δυνατό, να μη παραλείπεται δίχως όμως και να δημιουργείται πληροφοριακή συμφόρηση.

   Η ερμηνεία συμπορεύεται με τη νομολογία, διαλέγεται μαζί της και εν τέλει δίνει λύσεις θεωρητικά τεκμηριωμένες και πρακτικά εφαρμόσιμες.

   Σάκκουλας Α.Ε.