1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)