Μικροοικονομική : μια σύγχρονη προσέγγιση Τόμος Β' - Νέα βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2006

 1. Manifestation
 2. Varian, Hal R. (1947-)
 3. Βαλλιάνος, Χρήστος | Σακκά, Ανδριάνα
 4. Νέα βελτιωμένη έκδοση
 5. Αθήνα: Κριτική, 2006
 6. 824 σελίδες : σχεδιαγράμματα, πίνακες ; 24 εκατοστά
 7. 9789602184844
Εξώφυλλο έκδοσης
   1. τεχνολογία
   2. μεγιστοποίηση του κέρδους
   3. ελαχιστοποίηση του κόστους
   4. καμπύλες κόστους
   5. η προσφορά της επιχείρησης
   6. προσφορά του κλάδου
   7. μονοπώλιο
   8. μονοπωλιακή συμπεριφορά
   9. αγορές συντελεστών
   10. ολιγοπώλιο
   11. θεωρία παιγνίων
   12. εφαρμογές της θεωρίας των παιγνίων
   13. ανταλλαγή
   14. παραγωγή
   15. ευημερία
   16. εξωτερικές επιδράσεις
   17. τεχνολογία πληροφοριών
   18. δημόσια αγαθά
   19. ασύμμετρη πληροφόρηση

   μαθηματικό παράρτημα

   απατήσεις

   Politeianet