Μικροοικονομική : μια σύγχρονη προσέγγιση Τόμος Α' - Νέα βελτιωμένη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Varian, Hal R. (1947-)
 4. Βαλλιάνος, Χρήστος | Σακκά, Ανδριάνα
 5. Νέα βελτιωμένη έκδοση
 6. Hal R. Varian ; μετάφραση Χρήστος Βαλλιάνος ; Ανδριάνα Σακκά
 7. Αθήνα: Κριτική, 2006
 8. 383 σελίδες : σχέδια, πίνακες ; 24 εκατοστά
 9. 9789602184837
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος

   1. η αγορά
   2. εισοδηματικός περιορισμός
   3. προτιμήσεις
   4. ωφέλεια
   5. επιλογή
   6. ζήτηση
   7. αποκαλυφθείσα προτίμηση
   8. εξίσωση slutsky
   9. αγορά και πώληση
   10. διαχρονική επιλογή
   11. αγορές κεφαλαίου
   12. αβεβαιότητα
   13. περιουσιακά στοιχεία που ενέχουν κίνδυνο
   14. πλεόνασμα του καταναλωτή
   Politeianet