Ο βάτραχος που κόαζε μπλε : η συναισθησία και η ανάμειξη των αισθήσεων - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2009

Bibliographic Info

Manifestation
Ward, Jamie
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πεδίο, 2009
221 σελίδες ; 23 εκατοστά
Γνωστική.Πειραματική ψυχολογία
9789609405164
Περιλαμβάνει βιβλιογραφία: σελίδες 205-218 και ευρετήριο
φωτογραφία εξωφύλλου έκδοσης

Πρόλογος -- Εισαγωγή: Ο Βάτραχος που κόαζε Μπλε -- Κεφάλαιο 1. Ο έγχρωμος αλμπίνο -- 
Κεφάλαιο 2. Αισθήσεις: πόσες και πόσο αξιόπιστες είναι; -- Κεφάλαιο 3. Μια τροποποιημένη πραγματικότητα --
Κεφάλαιο 4. Η οθόνη στο μέτωπό μου -- Κεφάλαιο 5. Πέρα από τις αισθήσεις -- Σημειώσεις --
Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο ονομάτων, όρων και θεμάτων.