Ο χρόνος ως πρόβλημα προς επίλυση : αναπαραστάσεις και γνωστικές στρατηγικές: ερευνητικές προσεγγίσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2011

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Σαμαρτζή, Σταυρούλα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Πεδίο, 2011
 6. 220 σελίδες : πίνακες ; 23 εκατοστά
 7. Γνωστική ψυχολογία. Πειραματική ψυχολογία
 8. 9789609405775
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 195-215) και ευρετήριο.
  • Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1: Γνωστικές λειτουργίες: ο ρόλος τους στην επίλυση προβλημάτων -- Κεφάλαιο 2: Η έρευνα του χρόνου στην ψυχολογία και τα προβλήματα χρονικών σχέσεων -- Κεφάλαιο 3: Φυσικές έννοιες, αναπαραστάσεις και προβλήματα χρονικών σχέσεων -- Κεφάλαιο 4: Ο ρόλος των στρατηγικών στην επίλυση προβλημάτων χρονικών σχέσεων -- Κεφάλαιο 5: Ο ρόλος του συναισθηματικού περιεχομένου και της προσωπικής εμπλοκής στην επίλυση προβλημάτων χρονικών σχέσεων -- Αντί επιλόγου -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο όρων και θεμάτων.