Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του έργου "An introduction to mechanics" / Ζιώγας, Βασίλειος [Μεταφραστής]