Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης έκδοσης στη γαλλική γλώσσα του έργου "Qu'est-ce que l'intègration?" / Γιαταγάνας, Ξενοφών Α. [Μεταφραστής]