Αφομοίωση (Κοινωνιολογία)

  1. Έννοια
  2. Ελληνική