1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Οικονομική (Έννοια)
    2. Ψυχολογικές απόψεις (Έννοια)