Οικονομική των επιχειρήσεων -- Λογιστική -- Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη)

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Οικονομική των επιχειρήσεων (Έννοια)
    2. Λογιστική (Έννοια)
    3. Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη) (Έννοια)